Informacje

Informacje

Kalendarz przedsiębiorcy:

  • do 7. dnia miesiąca – termin opłacenia podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej,
  • do 10. dnia miesiąca – termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy za ubiegły miesiąc w przypadku samozatrudnienia,
  • do 15. dnia miesiąca – termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za ubiegły miesiąc w przypadku zatrudniania pracowników,
  • do 20. dnia miesiąca – termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz przy 19-procentowym podatku liniowym,
  • do 25. dnia miesiąca – termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT-7, VAT UE i podatku akcyzowego,
  • do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy – termin rozliczenia podatku VAT-7K  przez małych podatników.

Ważne: W przypadku gdy termin przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, ostateczna data wpłaty lub rozliczenia upływa w pierwszym dniu roboczym następującym po dniach wolnych.

Przydatne strony:

www.olsztyn.is.gov.pl – znajdą tu Państwo wszystkie niezbędne informacje na temat urzędów skarbowych z woj. Warmińsko-mazurskiego tj: dane teleadresowe, godziny urzędowania, numery kont bankowych, zasięg terytorialny.

www.zus.gov.pl – strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na której można podglądnąć aktualne wskaźniki, akty prawne, zasady wypełniania dokumentów ZUS, aktualną wersję programu Płatnik.

www.mf.gov.pl – strona Ministerstwa Finansów, na której znajdują się aktualne formularze podatkowe, system podatkowy w Polsce, wyjaśnienia Ministra Finansów, akty prawne.

www.sejm.gov.pl – strona sejmu, na której można znaleźć zbiór obowiązujących przepisów, wszystkie akty prawne uchwalone przez sejm.

www.prawo.lex.pl – Polski serwer prawa

www.infor.pl – strona, na której są kalkulatory, aktualne wskaźniki.

www.pkd24.pl – Polska Klasyfikacja Działalności

www.start.gov.pl – strona Głównego Urzędu Statystycznego